Założony: Nieznany

Stadion: Nieznany

Położenie: Nieznany

Menedżer: Nieznany

Zespół międzynarodowy: Dominica

Stroje domowe

Dominika
Biały

Strój wyjazdowy

Dominika
Czarny

Wszystkie ligi

Żaden

Żaden

Żaden

Żaden